Bình nóng lạnh chính hãng|Bình nóng lạnh|Ariston|Ferroli|Rossi|Picenza

Bình nóng lạnh 15 lít
Bình nóng lạnh Ferroli 15L QQTE-15 TE 15 lít

Giá: 2.950.000 đ

Giá khuyến mại: 2.600.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 15 lít

Giá: 3.100.000 đ

Giá khuyến mại: 2.500.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ 15AE 15 lít

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 2.750.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 AE

Giá: 3.600.000 đ

Giá khuyến mại: 3.100.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston Andris2 15RS

Giá: 3.350.000 đ

Giá khuyến mại: 2.850.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 15L ANDRIS2 15 LUX (mới 2018)

Giá: 3.900.000 đ

Giá khuyến mại: 3.250.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 15L ANDRIS2 15 TOP (mới 2018)

Giá: 4.350.000 đ

Giá khuyến mại: 3.850.000 đ

Bình Nóng Lạnh Ariston 15 lít ANDRIS2 15B

Giá: 2.750.000 đ

Giá khuyến mại: 2.350.000 đ

Máy nước nóng Rossi Martini RM15SL Chống Giật

Giá: 3.200.000 đ

Giá khuyến mại: 1.750.000 đ

Bình nóng lạnh 20 lít
Bình Nóng Lạnh Ferroli QQAE 20 lít

Giá: 3.500.000 đ

Giá khuyến mại: 2.900.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 20 lít

Giá: 3.300.000 đ

Giá khuyến mại: 2.700.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ TE 20 lít

Giá: 3.200.000 đ

Giá khuyến mại: 2.800.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20 lít Andris2 20RS

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 2.800.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim2 20RS

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 3.050.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20 lít Andris2 20R

Giá: 3.150.000 đ

Giá khuyến mại: 2.750.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi R20Di 20L (Trắng)

Giá: 2.350.000 đ

Giá khuyến mại: 1.950.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim2 20R

Giá: 3.850.000 đ

Giá khuyến mại: 2.990.000 đ

Bình nước nóng Rossi Martini RM20SQ ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.150.000 đ

Giá khuyến mại: 1.550.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi Martini RM20SL ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.500.000 đ

Giá khuyến mại: 1.850.000 đ

Bình nóng lạnh 30 lít
Bình nóng lạnh Ferroli QQTE 30 lít

Giá: 3.650.000 đ

Giá khuyến mại: 3.000.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQME 30 lít

Giá: 3.500.000 đ

Giá khuyến mại: 2.800.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQAE 30 lít

Giá: 3.750.000 đ

Giá khuyến mại: 3.100.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 30L ANDRIS2 30 TOP (mới 2018)

Giá: 5.550.000 đ

Giá khuyến mại: 4.550.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30 LUX 2.5 FE

Giá: 4.250.000 đ

Giá khuyến mại: 3.750.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston dòng ANDRIS SLIM 30 STB

Giá: 3.450.000 đ

Giá khuyến mại: 2.990.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 30L ANDRIS2 30RS

Giá: 3.650.000 đ

Giá khuyến mại: 3.250.000 đ

Bình Nóng Lạnh Ariston 30 Lít ANDRIS2 30B

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 2.690.000 đ

Bình nước nóng ROSSi R30 Di tráng men kim cương nhân tạo

Giá: 2.850.000 đ

Giá khuyến mại: 2.250.000 đ

Bình nước nóng Rossi Martini RM30SQ ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.650.000 đ

Giá khuyến mại: 1.750.000 đ

BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI CALDO
BÌNH NÓNG LẠNH FERROLI CALDO
Bình nóng lạnh Ferroli
Bình nóng lạnh Ferroli QQME 15 lít

Giá: 3.100.000 đ

Giá khuyến mại: 2.500.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQ 15AE 15 lít

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 2.750.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 AE

Giá: 3.600.000 đ

Giá khuyến mại: 3.100.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQSi 30L 30 lít

Giá: 3.950.000 đ

Giá khuyến mại: 3.350.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli QQsi 20L

Giá: 3.850.000 đ

Giá khuyến mại: 3.150.000 đ

Bình nước nóng Ferroli QQSi 15l

Giá: 3.650.000 đ

Giá khuyến mại: 3.000.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15 lít Verdi 15TE

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 2.850.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 30L VERDI-30 SE 30 lít

Giá: 3.850.000 đ

Giá khuyến mại: 3.550.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 20L VERDI-20 SE 20 lít

Giá: 3.950.000 đ

Giá khuyến mại: 3.350.000 đ

Bình nóng lạnh Ferroli 15L VERDI-15 SE 15 lít

Giá: 3.800.000 đ

Giá khuyến mại: 3.200.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi
Bình nước nóng ROSSi R30 Di tráng men kim cương nhân tạo

Giá: 2.850.000 đ

Giá khuyến mại: 2.250.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi R20Di 20L (Trắng)

Giá: 2.350.000 đ

Giá khuyến mại: 1.950.000 đ

Bình nước nóng Rossi Martini RM20SQ ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.150.000 đ

Giá khuyến mại: 1.550.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi Martini RM20SL ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.500.000 đ

Giá khuyến mại: 1.850.000 đ

Bình nước nóng Rossi Martini RM30SQ ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.650.000 đ

Giá khuyến mại: 1.750.000 đ

Máy nước nóng Rossi Martini RM15SL Chống Giật

Giá: 3.200.000 đ

Giá khuyến mại: 1.750.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi Martini RM30SL

Giá: 2.650.000 đ

Giá khuyến mại: 2.100.000 đ

Bình nóng lạnh Rossi Martini RM15-SQ ruột tráng men Sapphire

Giá: 2.300.000 đ

Giá khuyến mại: 1.490.000 đ

Bình nóng lạnh 20L Rossi TI Smart

Giá: 2.350.000 đ

Giá khuyến mại: 1.900.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza
Bình nóng lạnh Picenza 30L N30EC

Giá: 2.800.000 đ

Giá khuyến mại: 2.350.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 20L N20EC

Giá: 3.500.000 đ

Giá khuyến mại: 2.250.000 đ

Bình tắm nóng lạnh Picenza 15L N15EC

Giá: 2.850.000 đ

Giá khuyến mại: 2.100.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 20L N20EW

Giá: 2.640.000 đ

Giá khuyến mại: 2.050.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 15L N15EW

Giá: 2.440.000 đ

Giá khuyến mại: 1.850.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 30L V30ER

Giá: 2.790.000 đ

Giá khuyến mại: 2.250.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 20l V20ER

Giá: 2.650.000 đ

Giá khuyến mại: 2.100.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 15L V15ER

Giá: 2.190.000 đ

Giá khuyến mại: 1.850.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza V30ET 30L

Giá: 2.450.000 đ

Giá khuyến mại: 2.050.000 đ

Bình nóng lạnh Picenza 30L V30EI

Giá: 2.650.000 đ

Giá khuyến mại: 2.200.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston
Bình nóng lạnh Ariston Andris2 15RS

Giá: 3.350.000 đ

Giá khuyến mại: 2.850.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 15L ANDRIS2 15 LUX (mới 2018)

Giá: 3.900.000 đ

Giá khuyến mại: 3.250.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 15L ANDRIS2 15 TOP (mới 2018)

Giá: 4.350.000 đ

Giá khuyến mại: 3.850.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 30L ANDRIS2 30 TOP (mới 2018)

Giá: 5.550.000 đ

Giá khuyến mại: 4.550.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 30 lít AN2 30 LUX 2.5 FE

Giá: 4.250.000 đ

Giá khuyến mại: 3.750.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston dòng ANDRIS SLIM 30 STB

Giá: 3.450.000 đ

Giá khuyến mại: 2.990.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20 lít Andris2 20RS

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 2.800.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 30L ANDRIS2 30RS

Giá: 3.650.000 đ

Giá khuyến mại: 3.250.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20L Slim2 20RS

Giá: 3.250.000 đ

Giá khuyến mại: 3.050.000 đ

Bình nóng lạnh Ariston 20 lít Andris2 20R

Giá: 3.150.000 đ

Giá khuyến mại: 2.750.000 đ

Trụ sở chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Số 186 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 08 6969 3132 - 0979 46 9995 - 0978 439 218 -  09 2925 7898

Website: http://binhnonglanhchinhhang.vn

Email: info@binhnonglanhchinhhang.vn 

 contact@binhnonglanhchinhhang.vn

sales@binhnonglanhchinhhang.vn

Chính sách mua hàng

Thời gian làm việc : 8H00 - 21H15 Làm việc tất cả các ngày trong tuần Khách hàng mua hàng từ 18H00 - 21H15 cần đặt lịch trước qua số hotline : 024 6673 4678

Hỗ trợ khách hàng

0978 439 218

Tổng đài bán hàng

08 6969 3132

Tổng đài bảo hành

024 6673 4678

Bản đồ chỉ đường